denik.cz

Zemědělské družstvo Tuchoraz IČO:00104108

Název subjektu: Zemědělské družstvo Tuchoraz
Typ subjektu: Družstvo
IČO: 00104108
DIČ: CZ00104108
Plátce DPH: ANO
Datum zápisu: 27.02.1958
Poslední úprava: 27.02.1958
Adresa: 0 , Tuchoraz
Zapsána: Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCVII 1269

Skutečnosti o firmě Zemědělské družstvo Tuchoraz

 • Ke dni právní moci usnesení o výmazu se z obchodního rejstříku vymazává Zemědělské družstvo Tuchoraz se sídlem Tuchoraz, identifikační číslo 001 04 108.Právním důvodem výmazu je zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení.

  Datum skutečnosti: 21.02.2012

 • Statutární orgán: představenstvo.

  Datum skutečnosti: 27.05.1993

 • Usnesením členské schůze družstva konané dne 17.1.1990 bylpřijat doplněk čl. 3 stanov družstva po udělení předchozíhosouhlasu ministerstva zemědělství a výživy ČSR ze dne12.12.1989, čj. 1050/Ing.Zh/Dk/89.

  Datum skutečnosti: 08.02.1990

 • Usnesením sboru zástupců konaného dne 27.7.1989 byl přijatdoplněk čl. 3 stanov družstva po udělení předchozího souhlasuministerstva zemědělství a výživy ČSR z 13.7.1989, čj. 679/89.

  Datum skutečnosti: 15.08.1989

 • Ručení:Člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva - částí ročníodměny, hrazené z fondu odměn ve výši 5% ročního platu.

  Datum skutečnosti: 27.06.1989

 • Usnesením členské schůze družstva konané dne 24.března 1989 bylyschváleny nové stanovy družstva.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

  Datum skutečnosti: 27.06.1989

 • Usnesením sboru zástupců družstva konaného dne 16.12.1988 bylpřijat doplněk stanov po předchozím souhlasu ministerstvazemědělství a výživy ČSR ze dne 9.11.1988 čj. 1598/-323.

  Datum skutečnosti: 22.12.1988

 • Souhlas odboru VLHZ ONV v Kolíně ze dne 7.3.1988, čj.Zem/131/88.

  Datum skutečnosti: 23.03.1988

 • Rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělstvíokresního národního výboru v Kolíně ze dne 11.5.1987, čj.Zem/1987-o/23/87.

  Datum skutečnosti: 26.05.1987

 • Rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělstvíOkresního národního výboru v Kolíně ze dne 12.3.1984, čj.Zem./176/84.

  Datum skutečnosti: 02.04.1987

 • Rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělstvíOkresního národního výboru v Kolíně ze dne 14.4.1986 čj.Zem/270/86 a ze dne 3.6.1986 čj. Zem/o-250/86 Dou.

  Datum skutečnosti: 28.07.1986

 • Dodatek k rozhodnutí Odboru zemědělství vodního a lesníhohospodářství Okresního národního výboru v Kolíně ze dne26.3.1983, čj. Zem 412/79 a ze dne 15.5.1984, čj. Zem/1984,o-229/84 Dou.

  Datum skutečnosti: 16.07.1984

 • Rozhodnutí Odboru zemědělství vodního a lesního hospodářstvíOkresního národního výboru v Kolíně ze dne 26.3.1979, čj.Zem-412/79 a ze dne 5.7.1983, č.j. Zem/1983/Dou.

  Datum skutečnosti: 29.12.1983

 • Usnesením členské schůze konané dne 24.2.1982 byla schválenazměna stanov čl. 1 schválená radou ONV v Kolíně dne 5.8.1982,pod poř.č. 236.

  Datum skutečnosti: 27.09.1982

 • Usnesením členské schůze konané dne 18.5.1977 a 31.5.1977 poschválení radou ONV v Kolíně ze dne 28.6.1977 č. 174/1977sloučilo se Jednotné zemědělské družstvo Klučov se sídlem vKlučově s tímto družstvem ke dni 1.7.1977.

  Datum skutečnosti: 06.03.1978

 • Usnesením výroční členské schůze byly dne 15.5.1976 přijatyvlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Kolíně dne13.7.1976 a dne 20.12.1976.Stanovy byly zaregistrované pod poř.č. 17/76.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

  Datum skutečnosti: 27.01.1977

 • Představenstvo se skládá z 15 členů.

  Datum skutečnosti: 27.01.1977

 • Usnesením členské schůze konané dne 3.9.1971 po schválení radyONV v Kolíně ze dne 6.1.1972 sloučilo se Jednotné zemědělskédružstvo v Krupé s tímto družstvem ke dni 1.1.1972.

  Datum skutečnosti: 10.02.1972

 • Rozhodnutím členské schůze ze dne 19.5.1971 byla přijata změnastanov, schválená radou ONV v Kolíně dne 8.7.1971 azaregistrovaná.

  Datum skutečnosti: 02.09.1971

 • Usnesením výroční členské schůze byly dne 12.2.71 přijaty změnya doplňky čl. 4 stanov družstva schválené radou ONV v Kolíně dne23.12.70 a zaregistrované pod poř.č. 196.

  Datum skutečnosti: 25.06.1971

 • Rozhodnutím členské schůze konané dne 13.2.1965 byly přijatyvlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Kolíně dne21.5.1965 a zaregistrované pod poř.č. 41.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

  Datum skutečnosti: 21.07.1965

 • Představenstvo se skládá z 14 členů.

  Datum skutečnosti: 21.07.1965

 • Rozhodnutím členské schůze byly dne 28.6.1961 přijaty vlastnístanovy družstva, potvrzené radou ONV v Kolíně dne 21.12.1961a zaregistrované pod poř.č. 48.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

  Datum skutečnosti: 29.12.1961

 • Představenstvo se skládá z 5-15 členů.

  Datum skutečnosti: 29.12.1961

 • Usnesením členské schůze konané dne 21.2.1961 po schválení radyONV v Kolíně ze dne 26.8.1960 sloučila se Jednotná zemědělskádružstva v Českém Brodě, Přistoupimi a v Přehvozdí s tímtodružstvem.

  Datum skutečnosti: 27.04.1961

 • Rozhodnutím členské schůze byly dne 25.6.1959 přijaty doplňkyvlastních stanov družstva, potvrzené radou ONV v Českém Brodědne 20.11.1959 a zaregistrované pod poř.č. 54.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva.

  Datum skutečnosti: 01.12.1959

 • Údaje o zřízení podniku:Ustavení družstva bylo schváleno podle § 5, odst. 2 zák.č.69/1949 Sb. usnesením ONV v Českém Brodě ze dne 8.2.1952.

  Datum skutečnosti: 27.02.1958

 • Rozhodnutím členské schůze byly dne 5.12.1957 přijaty vlastnístanovy družstva, potvrzené radou ONV v Českém Brodě dne20.12.1957 a zaregistrované pod č.poř. 46.Změny ve stanovách se týkají vnitřních poměrů družstva.

  Datum skutečnosti: 27.02.1958

 • Představenstvo se skládá z 5-9 členů.

  Datum skutečnosti: 27.02.1958