denik.cz

Ústecká stavební, s.r.o. IČO:18385591

Název subjektu: Ústecká stavební, s.r.o.
Typ subjektu: Společnost s ručením omezeným
IČO: 18385591
DIČ: CZ18385591
Plátce DPH: ANO
Datová schránka: cws9f5k
Datum zápisu: 07.06.1991
Poslední úprava: 02.05.2008
Adresa: Údolní 1946 / 8, 40001 Ústí nad Labem
Zapsána: Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: C 462

Skutečnosti o firmě Ústecká stavební, s.r.o.

 • Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.7. 2003, č.j. 42 Nc 6840/2003-6 se nařizuje exekuce proti povinnému Ústecká stavební, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, Údolní 1946/8, IČ 18385591 a provedením exekuce se pověřuje JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor se sídlem Rokycany, Klostermannova 635/III

  Datum skutečnosti: 23.01.2004

 • Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.6. 2003, č.j. 42 Nc 6576/2002-6 se nařizuje exekuce proti povinnému Ústecká stavební, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, Údolní 1946/8, IČ 18385591 a provedením exekuce se pověřuje JUDr. Jiří Pašek, soudní exekutor se sídlem Chomutov, Ruská 156

  Datum skutečnosti: 23.01.2004

 • Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 12.5. 2003, č.j. 42 Nc 6576/2002-10 se nařizuje exekuce proti povinnému Ústecká stavební, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, Údolní 1946/8, IČ 18385591 a provedením exekuce se pověřuje JUDr. Ivan Rehák, soudní exekutor se sídlem Ústí nad Labem, Dlouhá 9

  Datum skutečnosti: 23.01.2004

 • Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 28.3. 2003, č.j. 42 Nc 6664/2003-7 se nařizuje exekuce proti povinnému Ústecká stavební, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, Údolní 1946/8, IČ 18385591 a provedením exekuce se pověřuje Mgr. Martina Douchová, soudní exekutor se sídlem v Táboře, Pražská 223

  Datum skutečnosti: 23.01.2004

 • Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 20.12.2001,č.j. Nc 6543/2001-2 se nařizuje exekuce proti povinnému Ústeckástavební spol. s r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 182,IČ 18385591 a pověřuje se provedením exekuce JUDr. Ivan Rehák,soudní exekutor se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 22.

  Datum skutečnosti: 11.01.2002

 • Výmaz předmětů podnikání v rozsahu vydaného rozhodnutí jeproveden na základě rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem,živnostenský odbor ze dne 13.4.2001 (právní moci nabylo5.5.2001), č.j. 397/živ/01/Va/R.

  Datum skutečnosti: 13.11.2001

 • Den zápisu společnosti s ručením omezeným do podnikovéhorejstříku je 7.6.1991.

  Datum skutečnosti: 07.06.1991

 • Výše vkladů jednotlivých společníků:ing. Miroslav Fišer - 20 000,--Kčs,Antonín Chládek - 20 000,--Kčs,Petr Choura - 20 000,--Kčs,Bohumír Korda - 20 000,--Kčs,ing. Jan Vitvera - 20 000,--Kčs.

  Datum skutečnosti: 07.06.1991

 • Údaje o založení obchodní společnosti:

  Datum skutečnosti: 07.06.1991

 • Společnost navenek zastupuje její ředitel ing. Miroslav Fišer,bytem Ústí nad Labem, Na spádu 9/2069, který se za ni budeznamenat tak, že pod nadepsaný název této společnosti připojísvůj podpis s dodatkem "ředitel společnosti s r.o.".

  Datum skutečnosti: 07.06.1991

 • Zastupování a podepisování za společnost:

  Datum skutečnosti: 07.06.1991

 • "Ústecká stavební", společnost s ručením omezeným byla založenaspolečenskou smlouvou, kterou dne 29. dubna 1991 uzavřeliing. Miroslav F i š e r, ženatý, bytem Ústí nad Labem, Na spádu9/2069, Antonín Ch l á d e k, ženatý, bytem Ústí nad Labem,Obvodová 738/10, Petr Ch o u r a, ženatý, bytem Ústí nad Labem,Třebízského 1104/13, Bohumír K o r d a, ženatý, bytem Ústí nadLabem, U lesíka 292, ing. Jan V i t v e r a, ženatý, bytem Ústínad Labem, Spartakiádní 264/11

  Datum skutečnosti: 07.06.1991

 • Kmenové jmění společnosti činí : 100 000,--Kčs.

  Datum skutečnosti: 07.06.1991